Koenzým Q10

Angl.: ubiquinone, ubidecarenone, coenzyme Q Je derivátom chinónu: 6-all-trans-decaprenyl-2,3-dimethoxy-5-methyl-1,4-benzochinón s isoprenoidovým bočným reťazcom a je štrukturálne príbuzný vitamínu K a Vitamínu E. Redukovaná alebo aj fenolová forma sa nazýva ubichinol v skratke označovaná QH2. Ubichinón je prenášač elektrónov a protónov medzi komplexom I, resp. komplexom II a komplexom III v dýchacom reťazci v mitochondriách. Hydrofóbny isoprenový bočný reťazec umožňuje ukotvenie molekúĺ ubichinónu v hydrofóbnej oblasti biomembrány, ktorá vytvára mitochondrie. Zdroj: Ubichinón sa z časti získava pre organizmus z potravy, ale tvorí sa aj v organizme…