Staňte sa účastníkom klinického sledovania

clinic-doctor-health-hospitalVedci z Inštitútu pre Biomedicínu skúmajú vitamíny, minerálne látky, esenciálne mastné kyseliny aj esenciálne aminokyseliny (mikronutrienty) a chemické látky z rastlín (fytochemikálie), ktoré majú vplyv na  ľudské starnutie, imunitné funkcie a chronické onemocnenia, najmä onemocnenia srdca, rakovinu a neurodegenerativne onemocnenia.

Hlavný dôraz je kladený na pochopenie vplyvu oxidativneho stresu a preventívne účinky zložiek výživy s antioxidačnými a protizápalovými účinkami.

Cieľom nášho štúdia je pochopenie mechanizmu, ktorým diéta, doplnená o stopové prvky a potravinové doplnky ovplyvní začiatok a progres chronických ochorení, a navyše potom využitie tohoto mechanizmu pri prevencii alebo liečení týchto onemocnení.

Ak by ste sa radi zúčastnili na niektorom z našich výskumov, prečítajte si nasludujúce informácie a rozhodnite sa, či budete chcieť byť zaradený do zoznamu záujemcov.

Inštitút pre BioMedicínu vykonáva všetky testy pod dohľadom etickej komisie a v súlade s etickými normami Európskej únie.

 

V čom spočíva klinický výskum Inštitútu pre BioMedicínu?

Klinické výskumy sú neoddeliteľnou súčasťou lekárskeho výskumu a jadrom pokroku v liečení. Hľadanie nových liekov sa nezaobíde bez ich overenia na dobrovolníkoch, na ľuďoch, ktorí sú ochotní skúšať na sebe postupy, ktoré zatiaľ nikto neotestoval. Nápady na nové liečebné postupy pochádzajú väčšinou z vedeckej literatúry – z časopisov a kníh.  Vedci otestujú nové postupy v laboratóriu a na zvieratách a výsledky publikujú. V ďalšom kroku otestujú postupy na ľuďoch.

Inštitút pre BioMedicínu obmedzuje svoje klinické výskumy na také účinné látky, ktoré už majú otestovanú svoju netoxicitu a sú známe ich maximálne denné aj kumulované dávky.

Naše klinické výskumy zahŕňajú výlučne podávanie nutraceutík – vitamínov, stopových prvkov, enzýmov a iných látok (zväčša prírodného pôvodu) podávaných peroorálne – a návrhy zmien v životnom štýle, napr. pravidelné cvičenie, diéta alebo zmena stravy.

Žiadny z výskumov nezahŕňa podávanie látok, ktoré môžu poškodiť ľudský organizmus, samozrejme pokiaľ množstvo ostane nižšie, ako nami doporučovaná maximálna dávka.

Po celý čas, kým klinický výskum trvá je adept pravidelne testovaný, čím kontrolujeme, či nedochádza k predávkovaniu a tak vykonávame druhý stupeň kontroly, aby nedošlo k poškodeniu organizmu.

Viac informácií o stopových prvkoch a fytochemikáliách, z ktorých mnohé sú k dispozícii ako doplnky stravy, môžeme nájsť v zozname nutraceutiká používané IpBM.sk.

 

Kto sa môže zúčastniť výskumu a aký to pre neho bude mať význam?

kayaking-569282_960_720

Dobrovoľníci, ktorí sa zúčastnia výskumov mávajú rôzne motivácie. Účastníci výskumov sú na prvý pohľad zdraví, avšak s nedostatočnou  hladinou biomarkerov, ktorá môže byť zapríčinená zdedenou rodinnou záťažou, alebo poškodením genetickým alebo telesným z dôvodu vplyvu prostredia, stresu alebo iných vonkajších faktorov.

Vyhľadávame ako ľudí zjavne zdravých, bez akýchkoľvek známok choroby, tak aj pacientov s chronickým onemocnením. Dlhodobým sledovaním môžeme porovnať vplyv postupov na prevenciu vzniku chronických a akútnych ochorení.

Pre účastníkov výskumov je hlavný prínos zlepšenie zdravotného stavu alebo pre zdravých účastníkov prevencia vzniku chronických onemocnení. V neposlednom rade účasťou pomáhajú dobrovoľníci k vývoju liečebných postupov do budúcnosti.

 

Protokol klinického výskumu

Klinické výskumy prebiehajú podľa plánu, ktorý sa nazýva protokol. Protokol je starostilivo navrhnutý tak, aby chránil zdravie účastníkov a zároveň odpovedal špecifické otázky, ktoré si kladie výskum. Protokol štúdií Inštitútu pre BioMedicínu obsahuje nasledujúce informácie:

  • Kto je oprávnený byť účastníkom výskumu
  • Rozpis účinných látok a ich dávkovanie
  • Dĺžka štúdie a očakávané výsledky

Protokol je schválený odbornými zdravotnickými a etickými autoritami.

Každá štúdia je vedená hlavným výskumníkom (PI – Principal Investigator). Členovia výskumného tímu pravidelne monitorujú zdravie účastníka, aby zaručili bezpečnosť a efektívnosť.

 

Informovaný súhlas

Informovaný súhlas sa vyžaduje od každého účastníka výskumu. Každý účastník je zoznámený s protokolom a očakávaným výsledkom. Toto oboznamovanie trvá počas všetkých úkonov počas celého trvania spolupráce s účastníkom výskumu. Účastníci majú možnosť kedykoľvek odstúpiť z klinickej štúdie.

 

Sponzorstvo

Aj keď Inštitút pre biomedicínu sa uchádza o peniaze z rôznych grantových programov, klinické štúdie sú veľmi nákladné a vyžadujú tisíce eúr na jedného účastníka. IpBM preto víta akúkoľvek finančnú pomoc.