Glutatión

Angl.: Glutathione Glutatión je tripeptid, ktorý sa tvorí z aminokyselín: cysteínu, glycínu a kyseliny glutámovej. Používa sa tiež označenie γ-L-glutamyl-L-cysteinylglycín. Nachádza sa vo všetkých bunkách organizmu vo vyššej koncentrácii a patrí k najdôležitejším antioxidantom v tele. Súčasne tvorí rezervu pre aminokyselinu cysteín. Pri glutatióne (GSH) neide o pravý tripeptid, keďže amidová väzba medzi kyselinou glutámovou a cysteínom je tvorená cez γ- karboxylovú skupinu kyseliny glutámovej, a nie cez α-karboxylovú skupinu,…

Koenzým Q10

Angl.: ubiquinone, ubidecarenone, coenzyme Q Je derivátom chinónu: 6-all-trans-decaprenyl-2,3-dimethoxy-5-methyl-1,4-benzochinón s isoprenoidovým bočným reťazcom a je štrukturálne príbuzný vitamínu K a Vitamínu E. Redukovaná alebo aj fenolová forma sa nazýva ubichinol v skratke označovaná QH2. Ubichinón je prenášač elektrónov a protónov medzi komplexom I, resp. komplexom II a komplexom III v dýchacom reťazci v mitochondriách. Hydrofóbny isoprenový bočný reťazec umožňuje ukotvenie molekúĺ ubichinónu v hydrofóbnej oblasti biomembrány, ktorá vytvára mitochondrie. Zdroj: Ubichinón sa z časti získava pre organizmus z potravy, ale tvorí sa aj v organizme…

Vitamín D

Kalciferol(y) Angl.: Vitamin D Rozpustný v tuku Pod vitamínom D sa chápe skupina látok, ktoré boli objavené v roku 1922 (Elmer McCollum). Sú to steroidové hormonálne prekurzory, ktoré sú známe najmä svojou antirachitickou účinnosťou. Keďže si ho telo vytvára samo, ide skôr o hormón, ako o vitamín. Zdroj: Vitamín D sa tvorí v koži pôsobením slnečného žiarenia z provitamínu 7-dehydrocholesterolu, derivátu cholesterolu. Ultrafialové žiarenie štiepi B-jadro zlúčeniny za vzniku cholekalciferolu, teda vitamínu D3. Na vytvorenie dostatočného množstva v zdravom organizme  postačuje 2-krá do týždňa 20…

TNF – Tumor Necrosis Factor

Tumor Necrosis Factor alpha (TNFa, voľný preklad Alfa faktor tumorovej nekrózy) je cytokín, ktorý je prirodzene produkovaný organizmom. Zvýšené hodnoty TNFa sú spájané s chronickými ochoreniami ako reumatická artritída, rakovina a srdcovo-cievne ochorenia, ale jeho zvýšené hodnoty sa objavujú aj pri akútnych ochoreniach spojených so zápalom. Pri rôznych typoch zápalových (chronických aj akútnych) chorobách sa objavujú rozličné kombinácie cytokínov. Čím viac voľných radikálov sa nachádza v krvi, hlavne ak je oslabená…