Subfrakcie LDL cholesterolu…

význam a možnosti stanovenia
Blažíček, P.
Cholesterol je nevyhnutný pre život, je však vo vode nerozpustný a musí byť v krvi transportovaný pomocou „lodičiek-lipoproteínov“ – HDL cholesterol (tzv. dobrý) a LDL cholesterol (tzv. zlý). ktoré ho transportujú. LDL je považovaný za kritický rizikový faktor pre rozvoj kardiovaskulárneho ochorenia. Dôležité je zistenie, že LDL pozostáva zo 7 subfrakcií, ktoré nemajú rovnakú výpovednú hodnotu. Frakcie LDL(1,2) ktoré majú väčší priemer ako 260 Å sú menej aterogénne ako frakcie LDL (3,4,5,6,7), ktoré majú priemer menší ako je 260 Å a zohrávajú negatívnejšiu úlohu pri vzniku ICHS. Častice sdLDL(3-7) prenikajú rýchlejšie do cievnych stien, majú nižšiu väzbovú afinitu k receptoru LDL, dlhší biologický polčas v plazme a majú nižšiu odolnosť voči oxidácii v porovnaní s veľkými dynamickými LDL (1,2). Je dokázané, že prevaha sdLDL-C je silný a nezávislý prediktor ICHS.
Na meranie sd LDL-C sa používajú ultracentrifugačné metódy a elektroforéza na báze PAGE. Tieto metódy sú časovo náročné a je potrebné mať špeciálne prístrojové vybavenie. Metóda, ktorú využíva Alphamedical v Bratislave využíva kity firmy „Seiken“ LDL-EX (Randox) a je to test na priame kvantitatívne stanovenie sd LDL-C. Metóda využíva antisérum proti aterogénym lipoproteínom sdLDL.
Na potvrdenie významu stanovenia bola vykonaná štúdia v USA s pacientmi, u ktorých ischemická choroba bola diagnostikovaná angiograficky. Do štúdie bolo zapojených 57 subjektov bez koronárnej choroby (non-CAD skupina) a 96 subjektov s koronárnymi tepnami zúženými viac ako 50% (CAD skupina). Priemerná sdLDL koncentrácia bola signifikantne vyššia u pacientov CAD oproti non-CAD subjektom (p<0,0400). Charakteristiky pre posúdenie závažnosti CAD boli porovnané medzi sdLDL-cholesterolom a ďalšími lipidovými testami. Citlivosť (32,3%) sdLDL-C bola rovnaká ako u LDL-C (32,3%), a lepšie ako u celkového cholesterolu (27,1%) a triacylglycerolov (27,1%). Špecificita sdLDL-C (87,7%) bola však najvyššia pre posúdenie rizika ICHS. Bolo tiež zistené, že u niektorých pacientov CAD boli identifikované len sdLDL-C, ale nie iné lipidové parametre. Všetky tieto výsledky ukazujú na významné klinické použitie sd LDL-C. To bolo tiež preukázané v ďalšej klinickej štúdii vykonanej v Nemecku. Vekové rozdiely koncentrácie sdLDL cholesterolu boli významné u oboch pohlaví (p < 0,0061 u mužov a p <0,0001 u žien). Nebol však nájdený významný rozdiel pozorovaný v koncentráciach sdLDL cholesterolu medzi mužmi a ženami (P < 0,0850). Nižšie uvedené údaje boli získané z testu pomocou sdLDL-C "Seiken" (pre Európu Rozsah bol definovaný ako 2.5th percentilu a 97.5 percentilu).
Referenčné hodnoty používané v laboratóriu Alphamedical v Bratislave

Skupina Subjekty Referenčný interval
Mladšia skupina muži 21-44 95 to 425mg/l 0,245-1,098 mmol/l
ženy 21–54
Staršia skupina muži 45–75 107 to 487 mg/l 0,276-1,258 mmol/l
ženy 55–75

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Solve : *
30 ⁄ 5 =