FDA schválil Lp-PLA2

US Food and Drug Administration schválil 15.12.2014 nový krvný test, ktorý pomôže lepšie predvídať budúce koronárne riziko. Test je určený pre ľudí bez anamnézy srdcového ochorenia a pomôže lepšie predvídať budúce riziko srdcového ochorenia. FDA doporučuje stanovovanie Lp-PLA2, ktorý poukazuje na vaskulárny zápal, ktorý je spojený s nahromadením plátov v krvných cievach.

Lp-PLA2 predpovedá riziko ischemickej choroby srdca a ischemickej cievnej mozgovej príhody spojenými s arteriálními plátmi. Lp-PLA2 je enzým, ktorý poukazuje na zápal vnútri tepien, čo vedie k tvorbe nestabilných k prasknutiu náchylných plátov. Lp-PLA2 je špecifický kardiovaskulárny rizikový faktor, ktorý poskytuje jedinečné informácie o stabilite arteriálnych plátov. Nestabilné arteriálnej pláty môžu prasknúť, čo vedie k akútnemu infarktu myokardu, alebo cievnej mozgovej príhode. Zvýšená hladina Lp-PLA2 v krvi zvyšuje riziko koronárneho srdcového ochorenia a ischemickej cievnej mozgovej príhody. Ischemická choroba srdca je spojená so závažnosťou aterosklerózy, ktorá je zápalové ochorenie. Takže, jedinci s miernym rizikom, ako je stanovené štandardnými postupmi, môžu mať v skutočnosti vyššie riziko infarktu myokardu, alebo cievnej mozgovej príhody než sa predpokladá. Vysoko citlivý C-reaktívny proteín (hs-CRP) je ukazovateľ systémového zápalu, ktorý môže zlepšiť stratifikáciu rizika, avšak nie je špecifický pre kardiovaskulárne ochorenia. Na druhej strane Lp-PLA2 je špecifický marker vaskulárneho zápalu spojeného s aterosklerózou. V nadväznosti na produkciu zápalových buniek, tento enzým štiepi oxidované fosfolipidy, generuje prozápalové molekuly a oxidované mastné kyseliny. Zvýšené hladiny Lp-PLA2 sú spojené so zvýšeným rizikom pre: mozgové trombózy a koronárne príhody s nepriaznivou prognózou po akútnom koronárnom syndróme, kardiovaskulárnej choroby spojenej s metabolickým syndrómom. Metaanalýza vrátane viac ako 25 prospektívnych štúdií našla približne zdvojnásobnené riziko ischemickej choroby srdca a štvornásobne zvýšené riziko ischemickej cievnej mozgovej príhody.

Konsenzus panel (2008) odporúča testovanie LP-PLA2 ako doplnok k posúdeniu tradičných rizikových faktorov u jedincov so stredne ťažkým, alebo vysokým rizikom kardiovaskulárnych ochorení, ako je definované (Framinghamské rizikové skóre)..

Po odporúčaní konsenzus panelu v roku 2008, ďalšie štúdie ukázali, že zvýšené hladiny Lp-PLA2 sú prediktívne kardiovaskulárne príhody vrátane infarktu myokardu a ischemického stroke. Ďalej v 2010 metaanalýza 32 prospektívnych štúdií ukázala, log-lineárny vzťah medzi Lp -PLA2 úrovňou a rizikom ischemickej choroby srdca a cievnej celkovej mortality. Konečne, štúdie ukázali, že prediktívna hodnota Lp-PLA2 je nezávislý rizikový faktor.

Jednotlivci vhodní pre testovanie

  • jedinci s miernym rizikom kardiovaskulárnych ochorení (≥2 rizikových faktory a Framinghamské riziká 10 rokov skóre ≤20%),
  • jedinci s vysokým rizikom kardiovaskulárnych chorôb (Framingham 10 rokov riziko skóre> 20%),
  • jedinci s chorobou srdca, alebo rizikovými ekvivalentami vencovitých (tj symptomatických ochorení krčnej tepny, ischemickej choroby srdca, brušnej aorty, diabetes mellitus),
  • jedinci s miernym rizikom cievnej mozgovej príhody.

 

Interpretačné informácie

Zvýšené hladiny Lp-PLA2 sú spojené so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych ochorení a mŕtvice. Prevaha dôkazov naznačuje, že koncentrácia nad  234 ng/ml je spojená s vysokým rizikom kardiovaskulárnych ochorení a stroke, výška rizika sa líši v závislosti na veku a pohlaví. Pacienti so zvýšenou koncentráciou môžu mať prospech z intenzívnejšej hypolipidemickej terapie a zmeny životného štýlu.

***

1/Lp-PLA(2) Studies Collaboration,Thompson A, Gao P, Orfei L, et al. Lipoprotein-associated phospholipase A(2) and risk of coronary disease, stroke, and mortality: Collaborative analysis of 32 prospective studies. Lancet. 2010;375:1536-1544.

2/Davidson MH, Corson MA, Alberts MJ, et al. Consensus panel recommendation for incorporating lipoprotein-associated phospholipase A2 testing into cardiovascular disease risk assessment guidelines. Am J Cardiol. 2008;101(suppl):51F-57F.

3/ Koenig W, Twardella D, Brenner H, et al. Lipoprotein-associated phospholipase A2 predicts future cardiovascular events in patients with coronary heart disease independently of traditional risk factors, markers of inflammation, renal function, and hemodynamic stress. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2006;26:1586-1593

2 thoughts on “FDA schválil Lp-PLA2

  1. Vzhľadom na prítomnosť metabolického syndrómu a anamnézy IM u 40 ročného brata dá sa u Vás špecifikovať moje riziko?

    1. Dobrý deň,

      vieme vyhodnotiť Váš dotazník a urobiť Vám odbery krvi. Len na základe odberov vieme posúdiť Vaše individuálne riziko.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Solve : *
16 + 12 =