Inštitút pre Biomedicínu

Inštitút pre biomedicínu (IpBM) bol založený v roku 13.4. 2006 (Orava Plus, n.o.) a spočiatku vykonával všeobecne prospešné služby v regionálnej pôsobnosti. V roku 2015 sa transformoval na výskumnú organizáciu. Cieľom transformácie bolo vytvorenie výskumnej organizácie, ktorá by bola schopná skúmať metabolické podmienky, ktoré zakladajú degeneratívne zmeny (vedúce k neskoršiemu ochoreniu) a možnosť ich ovplyvnenia nutraceutikami (doplnky výživy a biologicky aktívne látky rastlinného pôvodu). Vedúci výskumníci Inštitútu veria v rozhodujúcu úlohu aplikácie poznatkov najnovšieho vedeckého výskumu na tomto poli pre dostupnú cielenú prevenciu na bunkovej úrovni a liečenie chronických degeneratívnych chorôb.

IpBM  buduje unikátny expertný systém, založený na matematických algoritmoch, prepájajúci obsiahle vedecké poznatky biomedicíny, prírodných vied a moderných technológií. Jeho výstupom je individualizovaná (na mieru ušitá pre potreby, ktoré sú u každého z nás jedinečné) programovaná aktivita proti príčinám degeneratívnych ochorení.

Na vlastnom počítači klient (lekár, pacient) získa na základe testu krvi a lekárskeho dotazníka informáciu, aké riziká vytváraju jemuvlastné metabolické podmienky a návod, ako ich zvládnuť, pričom o.i. aplikácia tieto nástroje (nutraceutiká) pre klienta zabezpečí.

Sme presvedčení o tom, že táto mimoriadna inovácia pomôže ľuďom lepšie sa starať o svoje zdravie, preventívne predchádzať ochoreniam alebo ich zmierniť  a tým zkvalitniť a predĺžiť svoj život

 

Odborný tím IpBM:

 

Picture4

Ing. Dušan Doliak

Projekt menežment, informačné technológie

  • Absolvoval SjF SVŠT odbor Strojárska aplikovaná elektronika a TIAS odbor Marketing of International Finance.
  • Má skúsenosti s modelovaním biochemických procesov a vývojom biomedicínskych softvérov.
  • Zaoberá sa prípravou výskumu, tvorbou relevantných databáz, štatistickým spracovaním výstupov, výpočtami a modelovaním dynamiky biochemických procesov, organizáciou výskumu.