Vedecká rada

kliknite pre podrobnosti

  • Vice prezident Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie, exprezident Slovenskej spoločnosti laboratórnej medicíny, člen Českej spoločnosti klinickej biochémie a člen Americkej spoločnosti klinickej chémie
  • Autor viac ako 400 publikácií v odbornej literatúre, z toho asi 100 v zahraničných odborných časopisoch
  • Primár oddelenia laboratórnej medicíny
  • Prednáša na Slovenskej zdravotníckej univerzite a spolupracuje s Ústavom experimentálnej endokrinológie SAV
toto sa rozbalí
toto sa rozbalí
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
toto sa rozbalí
toto sa rozbalí
Lekárska fakulta UK Bratislava

 


§

Vedecká rada Inštitútu pre biomedicínu je dozorný a riadiaci orgán IpBM, ktorý plní nasledujúce funkcie:

  • prejednáva výsledky výskumu IpBM a komunikácie s verejnosťou,
  • prejednáva plán komunikácie s verejnosťou,
  • schvaľuje plán výskumu na nasledujúci rok,
  • vyjadruje sa k vnútornej štruktúre výskumných tímov,
  • schvaľuje plán vzdelávania vedeckých kádrov.

Vedecká rada sa schádza aspoň raz ročne. Neprítomní členovia môžu hlasovať per rollam.