2016

Doc. Blažíček

Zoborský deň: Homocysteín rizikový marker alebo marker ochorenia

Sympózium laboratórnej diagnostiky: 29. – 30.11. 2016; Trenčín; Fyziologické formy vitamínu D