Výskum racionálneho stravovania prebieha výlučne formou rešerší (metaštúdií). Cieľom výskumu je aktualizovať dietetické doporučenia podľa najnovších štúdií.