FDA schválil Lp-PLA2

US Food and Drug Administration schválil 15.12.2014 nový krvný test, ktorý pomôže lepšie predvídať budúce koronárne riziko. Test je určený pre ľudí bez anamnézy srdcového ochorenia a pomôže lepšie predvídať budúce riziko srdcového ochorenia. FDA doporučuje stanovovanie Lp-PLA2, ktorý poukazuje na vaskulárny zápal, ktorý je spojený s nahromadením plátov v krvných cievach.