Inštitút pre biomedecínu

Inštitút pre biomedecínu (IpBM) rieši vedecké úlohy v oblasti základného a palikovaného výskumu v oblasti metabolizmu.

Jeho cieľom je skúmanie ľudskej výživy a výživových doplnkov na zdravie človeka vo všetkých segmentoch  počnúc rakovinou, kardiovaskulárnymi chorobami, diabetes až po kožné prejavy a únavu.

Čítať ďalej