Metabolický syndróm

Metabolický syndróm je zložený ukazovateľ zdravia. Skladá sa z niekoľkých ukazovateľov a jeho výsledná hodnota je buď ÁNO (pacient má metabolický syndróm) alebo NIE. V medicíne  vznikla potreba definovať metabolický syndróm kvôli vysokej závislosti medzi chronickými ochoreniami a prítomnosťou ukazovateľov. Pri väčšine chronických ochorení  je úmrtnosť niekoľkonásovbe vyššia, ak pacient má metabolický syndróm ako v zvyšku populácie. Pre rozhodnutie, či pacient má alebo nemá metabolický syndróm sa používajú päť rôznych definícií (IDF, WHO,…