Biomedicína je odvetvie medicíny, ktoré aplikuje biologicé a ostatné prírodovedecké princípy v klinickej praxi.
Zvlášť významné je využitie biológie a fyziológie.

Zahŕňa mnohé disciplíny a oblasti, ktoré typicky obsahujú predponu bio- ako:

  • molekulárna biológia, biochémia, biofyzika, biotechnológia, biológia bunky, embryológia,
  • nanobiotechnológia, biologické inžinierstvo, laboratórna lekárska biológia,
  • cytogenetika, genetika, génová terapia,
  • bioinformatika, bioštatistika, systémová biológia,
  • microbiológia, virológia, parazitológia,
  • fyziológia, patológia,
  • toxikológia a iné náuky o ľudskom zdraví.